TERVETULOA JUKURIPOLULLE!

Jukuripolku eri vaiheineen, muotoineen ja tukitoimintoineen antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastuksen aloittamiseen, lajista innostumiseen ja lajin parissa pysymiseen jopa koko elinikänsä ajan. Jokaisen pelaajan pelaajapolku on aina henkilökohtainen ja ainutlaatuinen matka, jossa jokaisella on omat motivaationsa, kehitysvaiheensa ja aikataulunsa. Vaikka ajattelu usein suuntautuukin joukkueen kilpailu- ja sarjatoimintaan, on se vain yksi osa kokonaisuutta. Toiminnan tukijalkana toimii osaamispolku, laadukas valmennustoiminta ja kattava tukitoiminta, jotka yhdessä pelaajapolun kanssa muodostavat Jukuripolun.

Jukuripolku rakentuu vahvasti seuran arvomaailmasta. Seuran strategia määrittää visiomme, missiomme, ja strategiset kulmakivet, jotka jalkautuvat erilaisina käytännön toimenpiteinä kentälle. Strategia ja arvomaailma on laadittu yhdessä Juniori-Jukureiden ja Jukurit HC OY:n kanssa ja siinä on huomioitu Suomi-Kiekon linjaukset ja päämäärät. Näin ollen olemme yhtä Jukuriperhettä ja kiinteä osa Suomi-Kiekkoa.

Toiminnassamme haluamme korostaa ihmisen kohtaamista ja yksilölähtöistä ajattelua. Haluamme kohdata lapset, nuoret ja aikuiset ensisijaisesti ihmisinä ja tukea jokaisen omia unelmia. Valmennustoiminnassamme käytämme erilaisia työkaluja, joilla vahvistamme yksilöllisiä tarpeita. Yksilölähtöinen ajattelu on kuitenkin enemmän valmennuksen muoto ja lähestymiskulma, kuin egoistinen ajattelumalli. Sen avulla joukkueurheilussa päästään parempiin tuloksiin sekä yksilöllisiin ja yhteisiin päämääriin. Tällä tavoin yksilölliset tavoitteet ja päämäärät sekä seuran ja joukkueen tavoitteet elävät symbioosissa ja tukevat toisiaan.

Sloganimme ”Kasva kiekkoon - Kasva elämään” kuvastaa toimintamme syvintä olemusta. Liikkuminen ja urheileminen sekä urheiluseurassa toimiminen antaa sekä lapsille, nuorille että aikuisille eväitä myös muuhun elämään. Sen lisäksi jääkiekosta voi tulla koko elämänpituinen matka…

Tutustu Jukuripolun eri osa-alueisiin ja ole osa yhteisöä!

Seura on ihmisiä varten ja kaikki mukana olevat ihmiset muodostavat seuran