Juniori - Jukurit | Yhteistyöseurat: Yhteistyöseurat

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Juniori-Jukurit ry Rek.Nro 186.928 Raviradantie 23 b 50100 Mikkeli

2. Rekisteri asioista vastaava yhteyshenkilö

Kimmo Liukkonen toiminnanjohtaja Raviradantie 23 b 50100 Mikkeli

p. +358447165776 kimmo.liukkonen@juniori-jukurit.fi

3. Rekisterin nimi

Juniori-Jukurit ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen:

  1. viestintäjärjestelmien kuten internet palveluiden kautta jätettyjen ilmoitusten laskutukseen, palvelupyyntöjen välittämiseen ja yhteydenpitoa varten

  2. asiakkaan hyväksymää markkinointia varten

  3. tarvittaessa asiakkaan antamaan palautteeseen vastaamista varten

Henkilörekisterin tietoja käytetään tarvittaessa tutkimusten ja kyselyiden kautta palveluiden kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

5.1 Ilmoittautumiset verkkopalvelussa:
- Jäsennumero, ilmoittautujan nimi, joukkueen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ilmoittautumislomakkeen sisältö ja laskutustiedot 5.2 Internet palaute:
- Nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Juniori-Jukurit Ry:n joukkueilta saamat yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

8.1 Manuaalinen aineisto - ei ole
8.2 Sähköinen aineisto
- tallennetaan ATK:lle

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta riittävin virus- ja palomuuriohjelmin. Tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla on siihen toimensa puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

9. Rekisterin tarkistusoikeus 

 Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton ja pyyntöä esitettäessä henkilön on kyettävä todistamaan oma henkilöllisyytensä. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Sähköistä tai painettua tarkastusselostetta ei lähetetä postitse tai sähköpostitse. 
10. Tiedon kirjaaminen   Rekisterinpitäjä korjaa, täydentää tai poistaa käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma- aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti. 

11. Voimassaolo 

Rekisteriin taltioidut tiedot poistetaan ylläpitäjän toimesta kun tosiasiallinen suhde rekisteriin on päättynyt, tai viimeistään lain edellyttämän ajan päästä, joka on 2 vuotta. 

 


bauer
bauer
csarlson
ese
ikioma
plussa
kuorma
OP